Karriär

Delphi befinner sig i en expansiv fas och vi rekryterar löpande nya medarbetare. För att bli anställd som jurist vid Delphi behöver du juristexamen, eller motsvarande utländsk examen, med mycket goda betyg. Utöver goda betyg värdesätter vi meriter som tingsmeritering, civilekonomexamen och/eller annan arbetslivserfarenhet. Du ska också ha förståelse för och trivas i rådgivarrollen.