Pressrum

Presskontakt


David Aversten / Executive Partner
Direkttelefon: +46 8 677 54 56
Mobiltelefon: +46 709 25 25 19
E-postadress: david.aversten@delphi.se

Här kan ni hitta våra pressmeddelanden samt andra nyheter som vi gärna vill uppmärksamma.

Aktuellt

 • Delphi rådgivare åt Fjärde AP-fonden vid investering i Svenska Handelsfastigheter

  2016-12-22

  Advokatfirman Delphi företräder Fjärde AP-fonden i samband med nyemission i Svenska Handelsfastigheter.

  Svenska Handelsfastigheter har beslutat att göra en nyemission med ett bedömt förvärvsutrymme om cirka 3,5 miljarder kronor för att ytterligare stärka sitt finansiella handlingsutrymme och skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt. I samband med nyemissionen blir Fjärde AP-fonden och Kåpan Pensioner nya ägare.

  Svenska Handelsfastigheter förvaltar och förädlar fastigheter inom detaljhandeln. Företaget äger idag ett 50-tal handelsfastigheter med ett bedömt marknadsvärde på 3 miljarder kronor. Fastigheterna är spridda geografiskt över hela Sverige och de största hyresgästerna är Ica, Bergendahl, Coop och Axfood.

  Delphis team bestod av ansvarig partner Mats Dahlberg och Olof Hagberg.

  Ladda ner PDF
  Stäng
 • Delphi rådgivare till Circle K AB vid fastighetsförsäljning

  2016-12-21

  Advokatfirman Delphi har biträtt Circle K AB i samband med försäljning av fastigheten Nynäshamn Kalvö 1:24 till Stendörren Fastigheter AB.

  Fastigheten omfattar totalt cirka 57 000 kvadratmeter med cirka 9 000 kvadratmeter fullt uthyrda verksamhetslokaler i Nynäshamns hamnområde.

  Delphi har varit rådgivare åt Circle K AB i transaktionen genom Nina Persson (ansvarig partner) och Katarina Häggqvist.

  Ladda ner PDF
  Stäng
 • Anton Eriksson är vinnaren av Delphis studentstipendium

  2016-12-16

  För andra året i rad utlyste Advokatfirman Delphi ett stipendium inom affärsjuridik för studenter som läser sin sjätte termin eller senare på juristprogrammet. Finalisterna fick under torsdagskvällen muntligt presentera sina lösningar inför en jurygrupp bestående av jurister från Delphi.

  Anton Eriksson, från Uppsala universitet, är den lyckliga vinnaren av 25 000 kronor samt en sommarnotarietjänst under sommaren 2017 på ett av Delphis kontor.

  ”Det känns surrealistiskt och framför allt fantastiskt kul. Det har varit oerhört roligt att vara med och det var ett spännande case som var intressant att lösa. Att ha vunnit hela grejen är fantastiskt roligt”, säger Anton.

  Juryns motivering

  ”Efter en väl genomförd analys av omständigheterna och en god rättslig bedömning med tydlig problemställning och väl avvägda lösningsförslag genomförde Anton en säker och förtroendeingivande presentation”, säger David Aversten, executive partner och jurymedlem.

  De som får var sin mentor från Delphi under 2017 är Christoffer Malmström och Karolina Carlsson, båda från Uppsala universitet. Tanken med mentorskapet är att studenterna ska få en inblick i yrkeslivet på en advokatbyrå genom att ta del av en affärsjurists erfarenheter.

  Ladda ner PDF
  Stäng
 • Delphi rådgivare när Addtech Nordic AB förvärvar samtliga aktier i Sensor Control Nordic AB och Sensor ECS AB

  2016-12-15

  Advokatfirman Delphi har biträtt Addtech Nordic AB, ett helägt dotterbolag till Addtech AB (publ) som är noterat på NASDAQ Stockholm Mid Cap, vid förvärvet av samtliga aktier i Sensor Control Nordic AB och Sensor ECS AB  (”Sensor”).

  Sensor levererar komponenter och lösningar inom områdena sensor, styrning, kontroll och drivning. Verksamheterna är främst riktade mot den nordiska OEM- och automations-industrin. Sensor har 30 anställda och omsätter cirka 160 MSEK.

  Delphis team bestod huvudsakligen av Fredrik Mörner (ansvarig partner) med biträde av Jeppa Persson (associate). Därutöver har ett stort antal medarbetare på Delphi varit delaktiga i förvärvet.

  Ladda ner PDF
  Stäng
 • Nyhetsbrev nummer 4 2016, december

  2016-12-12

 • Delphi har biträtt AddLife Development AB vid förvärvet av samtliga aktier i Biolin Scientific AB

  2016-12-08

  Advokatfirman Delphi har biträtt AddLife Development AB, ett helägt dotterbolag till Addlife AB (publ) som är noterat på NASDAQ Stockholm Mid Cap, vid förvärvet av samtliga aktier i Biolin Scientific AB (”Biolin”), ett dotterbolag i Ratosägda Biolinkoncernen.

  Biolin är en ledande nordisk utvecklare och tillverkare av analysinstrument för materialanalys inom nanoteknik som efterfrågas av både universitet och industri över hela världen med ca 60 anställda. Biolin har under flera år haft en stark internationell tillväxt och omsätter cirka 100 MSEK med god lönsamhet. Kunderna finns idag huvudsakligen inom forskning över hela världen inom både akademi och industri. Bolaget har global försäljning genom egna dotterbolag i USA, England och Kina men också via distributörer. Huvudkontoret finns i Sverige, forskning och tillverkning sker både i Sverige och Finland.

  Delphis team bestod huvudsakligen av Mats Dahlberg samt Fredrik Mörner (ansvariga partners) med biträde av Sandra Lima (senior associate). Därutöver har ett stort antal medarbetare på Delphi varit delaktiga i förvärvet.

  Ladda ner PDF
  Stäng
 • Delphi rådgivare vid notering av Gapwaves på Nasdaq First North

  2016-11-28

  Advokatfirman Delphi har biträtt vid Gapwaves listning vid Nasdaq First North och spridningsemission. Nyemissionsbeloppet uppgick till ca 23,8 miljoner kronor.

  Gapwaves är en avknoppning från Chalmers och etablerades 2011. Företaget utvecklar vågledar- och antennprodukter baserade på den patenterade så kallade GAP-vågledarteknologin.

  G&W Fondkommission har agerat som bolagets finansiella rådgivare i transaktionen. Advokatfirman Delphi har bistått G&W i samband med listningen.

  För mer information, se Gapwaves pressmeddelande.

  Delphis team bestod av Mats Dahlberg, ansvarig partner, biträdd av Frida Lager.

  Stäng
 • Delphi biträder Plesner vid försäljningen av Hallunda Köpcentrum och en fastighet i Kungens Kurva

  2016-11-25

  År 2012 förklarades K/S Stockholm III Hallunda i konkurs av sjö- och handelsrätten i Köpenhamn. Advokat Pernille Bigaard vid advokatfirman Plesner i Köpenhamn utsågs till konkursförvaltare. Samma år försattes även K/S ISP Stockholm i konkurs av rätten i Köpenhamn och även i den saken blev Pernille Bigaard förvaltare. Advokatfirman Plesner genom huvudsakligen advokat Michala Roepstorff stött av ett team av biträdande jurister har därefter förvaltat de två konkursbona, bl.a. med biträde av Colliers. En panthavare har varit särskilt beroende borgenär i konkurserna och har därmed enligt dansk konkursrätt haft stort inflytande över dem.

  Konkursbona har nu avyttrat Hallunda Köpcentrum och en fastighet i Kungens Kurva till Sterner Stenhus Fastigheter AB. Hallunda ligger i Botkyrka kommun och köpcentrumet består av butiker, restauranger men även kontor. Fastigheten Diagonalen 1 har ett centralt läge i Kungens Kurva. Fastigheterna har gemensamt 35 000 m2 uthyrbar area.

  ”Sterner Stenhus Fastigheter AB är ett bolag med stor erfarenhet av fastighetsutveckling och bolaget har god kännedom om Hallunda och Kungens kurva. Det är rätt hus för Sterner Stenhus Fastigheter AB att förvalta och utveckla”, säger VD Elias Georgiadis.

  Advokatfirman Delphi genom teamledare Anders Hulegårdh, Anton Melander, Niclas Holmgren-Persson, Håkan Wendesten och ytterligare andra jurister har biträtt konkursbona.

  Advokatfirman Glimstedt genom huvudsakligen Erik Borgblad har biträtt köparen.

  Ladda ner PDF
  Stäng
 • Delphi rådgivare när NIBE Industrier AB (publ) förvärvar FPI Fireplace Products International Ltd.

  2016-11-18

  Advokatfirman Delphi har biträtt NIBE Industrier AB (publ) vid förvärv av 65% av aktierna i kanadensiska FPI Fireplace Products International Ltd. De resterande 35% av aktierna omfattas av optioner och kan förvärvas i olika rater fram till 2022.

  FPIs verksamhet omfattar produktutveckling, produktion och marknadsföring med huvudkontor i Vancouver, Kanada samt med dotterbolag i USA och Australien. Företaget har cirka 380 anställda och en omsättning på 90 MCAD (cirka 600 MSEK). FPI kommer att ingå i affärsområde NIBE Stoves.

  Delphi biträdde genom ansvarig partner Per-Ivar Svensson samt Anders Jemail, Micael Karlsson och Micaela Weije.

  Delphis lokala samarbetspartners har varit Cassels Brock & Blackwell LLP (Canada), Neal, Gerber & Eisenberg LLP (USA), MinterEllison (Australien), och Beijing Guantao Law Firm (Kina).

  Ladda ner PDF
  Stäng
 • Delphi rådgivare åt Kålltorps Bygg AB vid fastighetsförvärv

  2016-11-14

  Kålltorps Bygg har träffat avtal om att förvärva en stor obebyggd fastighet i Härryda utanför Göteborg. Köpet är ett första steg i en exploateringsprocess där Kålltorps Bygg avser bygga bostäder på fastigheten i enlighet med översiktsplanen.

  Delphi har varit rådgivare åt Kålltorps Bygg i transaktionen genom Anders Hulegårdh och Anton Melander.

  Stäng