Föredrag

Vi anordnar löpande föredrag med intressanta teman, både externt och runt om på våra olika kontor. Här hittar du mer information och har möjlighet att anmäla intresse att delta.

Aktuella Föredrag

 • Den nya konkurrensskadelagen – hot eller möjligheter?

  2017-01-31 /

  Den 27 december 2016 trädde en ny konkurrensskadelag i kraft. Lagen utgör en implementering av ett EU-direktiv om konkurrensrättsligt skadestånd (2014/104/EU).

  Den 27 december 2016 trädde en ny konkurrensskadelag i kraft. Lagen utgör en implementering av ett EU-direktiv om konkurrensrättsligt skadestånd (2014/104/EU).

  Genom lagen ges den som drabbats av en konkurrensrättslig överträdelse utökade möjligheter att driva skadeståndskrav. Sådana krav har varit möjliga att driva sedan länge både enligt EU-rätten och svensk rätt och har blivit mer vanligt förekommande på senare år. Genom den nya lagen och direktivet införs samordnade regler om konkurrensrättsligt skadestånd i EU vilket förväntas innebära ett ytterligare incitament för processer om konkurrensrättsligt skadestånd. Detta innebär att riskerna för den som bryter mot konkurrensrättsliga regler ökar samtidigt som möjligheterna till skadestånd för den som drabbats också ökar.

  Under detta seminarium kommer vi att diskutera de viktigaste bestämmelserna i skadeståndsdirektivet och hur de har implementerats i den svenska konkurrensskadelagen.

  Några punkter vi kommer att diskutera närmare:
  • Introduktion - kort om direktivet och den nya konkurrensskadelagen.
  • Vem har rätt till skadestånd?
  • Hur beräknas skadestånd?
  • Hur ska övervältring av ökade kostnader hanteras?
  • Hur beräknas ränta?
  • Preskriptionsregler – vad innebär den nya femårsfristen?
  • Vilken betydelse har tidigare beslut/domar som fastslår en konkurrensrättslig överträdelse?
  • Möjlighet att få ut handlingar från konkurrensmyndigheter från en eftergiftsansökan?
  • Var i EU förväntas krav av det här slaget drivas?

  Seminariet leds av Elisabeth Eklund, Partner och konkurrensrättsspecialist och Sverker Bonde, Partner och processrättsspecialist.

  Välkommen till Delphi!   

  DATUM OCH TID:
  Tisdag 31 januari 2017. Frukost/registrering från kl. 8.00. Seminarium kl. 08.30-09.30.

  PLATS:
  Advokatfirman Delphi, Mäster Samuelsgatan 17, 111 84 Stockholm.  

  REGISTRERING:
  Anmäl dig senast 25 januari via intresseanmälan här. Vi kommer ge besked om du fått plats på seminariet strax efter sista anmälningsdatum. 

 • How to deal with the risk of data security breaches?

  2017-02-14 /

  Delphi invites you to a unique breakfast seminar on how to manage the risk of data security breaches.

  Delphi invites you to a unique breakfast seminar on how to manage the risk of data security breaches.

  It is obvious that a data security breach (Cyber Breach) can have major consequences for a company – typically there will be economic consequences as a result of lost business secrets, restoration, crisis management, loss of reputation etc.

  But how do you relate to the current threat? Do you know how to reduce these threats and risks – both on an operational and strategic level? How do you reduce the threat in an IT and risk management perspective? What contractual regulation of data security breaches is there? What elements will the new privacy regulation contribute?

  Delphi and WhiteHat Security Inc USA*, provides through these issues a 360-degree view of how best to respond to the risk of data security breaches.

  DATE AND TIME:  
  Tuesday, February 14, 2017. Breakfast / registration from 8:00. Seminar 08:30 to 10:00.

  PLACE:  
  Delphi, Mäster Samuelsgatan 17, 111 84 Stockholm.

  REGISTRATION:  
  Register before February 7 here. Shortly after deadline we will let you know if you obtained a place at the seminar.
  Registration is free but required as there are limited spaces.

  SPEAKERS:  
  Johan Hübner, Partner, Delphi
  Caroline Sundberg, Senior Associate, Delphi  
  Mostafa Siraj, Senior Security Advisor, Whitehat Security

  *WhiteHat Security is a leader in the Gartner Magic Quadrant for Application Security Testing combining the best technology and human intelligence to deliver the worlds most powerful solutions for application security.

   

 • Halvdagsutbildning om nya dataskyddsförordningen - exklusivt för dig som bolagsjurist

  2017-02-21 / Göteborg

  Den nya personuppgiftslagstiftningen (förordning 2016/679) är nu antagen och kommer att börja gälla 25 maj 2018. Företag som bryter mot reglerna riskerar böter på upp till 4 % av omsättningen. Alla företag behöver vidta ett flertal åtgärder för att följa lagen, men vad innebär reglerna och hur kan företag i praktiken arbeta med dessa?

  Den nya personuppgiftslagstiftningen (förordning 2016/679) är nu antagen och kommer att börja gälla 25 maj 2018. Företag som bryter mot reglerna riskerar böter på upp till 4 % av omsättningen. Alla företag behöver vidta ett flertal åtgärder för att följa lagen, men vad innebär reglerna och hur kan företag i praktiken arbeta med dessa?

  Under hösten genomförde vi en fullsatt utbildning för bolagsjurister och återkommer nu med ett nytt tillfälle där det ges en ny chans för de som inte hade möjlighet att medverka förra gången.

  Under en halvdag bjuder vi in dig som bolagsjurist till ett seminarium anpassat för dig där vi redogör för de viktigaste reglerna i den nya personuppgiftslagstiftningen. Vi kommer även ge tips på och tillsammans diskutera hur ni praktiskt kan arbeta inför införandet av den nya lagen.

  Missa inte denna chans att bland yrkeskollegor diskutera en av de största juridiska utmaningarna som bolag står inför i närtid!

  DATUM:
  Tisdag 21 februari 2017. Smörgås och kaffe från 8.30. Utbildning 09:00-13:30. Lunch serveras under dagen.

  PLATS:
  Advokatfirman Delphi, Östra Hamngatan 29, Göteborg. 

  ANMÄLAN:
  Vänligen anmäl dig senast den 14 februari 2017.

  Antalet platser är begränsade och anmälan är bindande. Seminariet är kostnadsfritt men vi tar ut en no show-avgift om 500 kr. Ange ev. matpreferenser vid anmälan.

  Till anmälan »

  KONTAKT:
  Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via e-mail till delphi.goteborg@delphi.se

  Välkommen till Delphi!

 • Externt: Statligt stöd – vad bör offentliga och privata aktörer tänka på i sina affärsrelationer?

  2017-04-26 / Stockholm

  EU:s statsstödsregler har kommit mer och mer i fokus under senare år. Allt fler myndigheter och företag har fått erinra att deras affärer granskas noga, vilket kan få dyra konsekvenser. Bakgrunden är att EU:s statsstödsregler är viktiga för att se till att konkurrensen ska fungera inom EU. Respekteras inte reglerna finns det stor risk för att konkurrensen snedvrids genom att offentliga aktörer gynnar vissa privata företag på bekostnad av konkurrerande företag.

  EU:s statsstödsregler har kommit mer och mer i fokus under senare år. Allt fler myndigheter och företag har fått erinra att deras affärer granskas noga, vilket kan få dyra konsekvenser. Bakgrunden är att EU:s statsstödsregler är viktiga för att se till att konkurrensen ska fungera inom EU. Respekteras inte reglerna finns det stor risk för att konkurrensen snedvrids genom att offentliga aktörer gynnar vissa privata företag på bekostnad av konkurrerande företag.

  Elisabeth Eklund från Delphi är en utav kursledarna.

  Läs mer och anmäl dig till kursen här »

Tidigare Föredrag