Referenser

Vi har många långa relationer med företag som vi värdesätter högt. Nedan kan ni få en glimt av hur vi arbetar med två av våra klienter: Casall och Nibe.

Många klienter väljer oss för att vi har kapacitet att hantera de allra största och mest komplexa ärendena. Med variation från enskilda uppdrag till långsiktig rådgivning, får de tillgång till jurister med specialistkompetens inom flertalet rättsområden. Bland våra klienter finns både medelstora och stora företag som verkar inom ett stort antal olika verksamhetsområden.

Delphis jurister har bred erfarenhet av att analysera och lösa juridiska problem. Vi ger konkreta och praktiska råd och ser en lösning i varje problem. Många av våra klienter återkommer löpande till oss, vilket ger oss ytterligare kunskap om dem. Det förbättrar vår förmåga att anpassa våra råd efter deras behov.

quoteDe förstår affären, de förstår oss som människor. De har också passionen för företaget vilket jag inte tror så många byråer kan visa upp. image description Gerteric Lindquist, CEO
Nibe Industrier AB

Ett urval av våra klienter