Miljöansvar

Vårt miljöarbete handlar om att göra så liten påverkan som möjligt på vår omvärld och vår planet. Detta präglas av en strävan att hela tiden hitta nya sätt och vägar att hantera våra resurser, så respektfullt och ansvarsfullt som möjligt. Utifrån tanken att det går att påverka med både litet och stort är inga hållbarhetsåtgärder för små eller betydelselösa.

Vårt aktuella miljöarbete består av följande aktiviteter.

Kontoret

 • Vi strävar efter att källsortera avfall.
 • Vi använder miljöstationer för lättare avfall.
 • Vi anlitar externa företag för tyngre och farligt avfall.
 • Vi använder ljuskällor med låg energiförbrukning.
 • Vi släcker belysning och stänger av datorer när kontoren är obemannade.

Varor och tjänster

 • Vi använder miljöanpassade rengöringsmedel.
 • Vi använder inte engångsförpackningar eller engångsbestick.
 • Vi använder miljöhänsyn som urvalskriterium vid val av leverantörer av varor och tjänster.
 • Vi serverar Fairtrade-märkt kaffe, ekologisk frukt men aldrig buteljerat vatten.

Resor

 • Vi prioriterar så långt det går tåg vid tjänsteresor.
 • Vi genomför så långt det går möten och utbildningar via videokonferenser.

Dokument

 • Vi gör dubbelsidiga utskrifter eller ”2in1”.
 • Vi informerar och kommunicerar inom företaget, så långt det går, digitalt.
 • Vi tar emot jobbansökningar via digitalt ansökningsformulär.

Socialt ansvar »
« Tillbaka