På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Länkar

Förslagen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning) – COM/2012/011 final – 2012/0011 (COD)

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) – Europaparlamentets ändringsförslag 12 mars 2014

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter – COM/2012/010 final

Yttranden

Europaparlamentet

Andra EU institutioner

Översikt över lagstiftningsprocessen

Allmän information från Europeiska kommissionen

Organisationer

Artiklar och blogginlägg