Alla nyheter

Delphi företräder Cherry vid förvärv av ComeOn

Advokatfirman Delphi företräder Cherry AB (publ) vid dess förvärv av 49 % av aktierna i Come On Malta Ltd från dess nuvarande ägare. Avtalet innehåller även en option som ger Cherry rätt att förvärva resterande 51 % av aktierna.

 

Den totala köpeskillingen, förutsatt att Cherry utnyttjar sin option och förvärvar samtliga i aktier ComeOn, uppgår till maximalt EUR 280 miljoner på skuldfri basis och erläggs i en kombination av kontanta medel och nyemitterade aktier av serie B i Cherry. I samband med förvärvet har Cherry emitterat ett säkerställt obligationslån för att finansiera den kontanta delen av köpeskillingen.

Delphis team bestod av bland andra Michael Juhlin (ansvarig partner), Fredrik Mörner, Elisabeth Eklund, Katarina Häggqvist, Frida Lager, Kajsa Wahrenby, Rebin Ahmad och Sandra Lima.

För mer information se Cherrys pressmeddelanden:

http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=78190