Alla nyheter

Delphi har biträtt Amasten vid förvärv av tio bostadsfastigheter i Sundsvall

Advokatfirman Delphi har biträtt Amasten vid förvärv av 10 bostadsfastigheter i Sundsvall från KOFA AB.

De förvärvade fastigheterna omfattar 9 221 kvadratmeter varav 8 174 kvadratmeter utgörs av bostäder fördelat på 152 lägenheter. Transaktionen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 130 miljoner kronor.

Delphis team bestod av ansvarig partner Nina Persson samt Sophie Leifland och Amanda Wiggh.