Alla nyheter

Delphi har biträtt Sino Agro Food, Inc. vid listning av aktier

Delphi har biträtt det amerikanska bolaget Sino Agro Food, Inc. inför bolagets listning av sina aktier på Merkur Market, Oslo på Merkur Markets första handelsdag.

 

Sino Agro Food, med största delen av sin verksamhet i Kina, producerar främst ekologiska livsmedel för den kinesiska marknaden. Delphi var svensk legal rådgivare i samarbete med Sichenzia Ross Friedman Ference, New York. Delphi var även instruerande advokatfirma för ett flertal firmor i Kina, Hong Kong, Macau, Belize och USA. Norsk rådgivare var Wikborg Rein.

Delphis team har bland annat bestått av Clas Romander, ansvarig delägare, med biträde av Fredrik Mörner, Olof Hagberg m.fl.