Alla nyheter

Delphi inflyttade i Mästerhuset

Delphi moderniserar och flyttar till Mästerhuset (Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm). Det nya kontoret innebär inte bara en adressändring utan även en flytt till en nybyggd och miljöcertifierad byggnad, med möjlighet till bättre samarbete och öppnare kommunikation.

Från och med 28 september sitter Delphi i sina nya lokaler, 2 300 kvadratmeter kontorsyta på en av de övre våningarna i den nya byggnaden Mästerhuset.

”Det nya kontoret skiljer sig i många delar från den traditionella bilden av en advokatfirma. Vi kommer till stor del att arbeta i ett öppet kontorslandskap med målet att ytterligare öka vårt interna samarbete samt att förstärka vår kommunikation. Vår intention är att skapa en öppen arbetsmiljö där vi alla kan utbyta erfarenheter, dra nytta av varandras kunskaper och att våra medarbetare får en placering som är baserad på arbetsområde snarare än ålder och erfarenhet”, säger Stefan Erhag, executive partner på Delphi.

Mästerhuset, som är utvecklat av Pembroke, är Stockholms första Leed Platinum-certifierade byggnad. Certifieringen innebär att byggnaden är konstruerad för att minimera miljöpåverkan, samt ha en positiv hälsopåverkan på de anställda. Det innebär även att konstruktionen är anpassad för att kombinera energieffektiva teknologier och design som maximerar både effektivitet och flexibilitet.