Alla nyheter

Delphi med i projektet Level The Playing Field för ökad jämställdhet i advokatbranschen

Delphi är stolta för att tillsammans med nio andra advokatbyråer i Sverige gått med i projektet ”Level The Playing Field”, initierat av Stockholms Handelskammare och Swedish Women in Arbitration Network (SWAN).

 

Det gemensamma målet är att initialt öka andelen kvinnliga delägare på Sveriges advokatbyråer genom att se till att alla, oavsett kön eller bakgrund har samma möjligheter och förutsättningar till att bli delägare.

På Delphi har vi en projektgrupp med både kvinnliga och manliga medarbetare samt alumni. Projektet går ut på att projektgrupper från alla deltagande byråer är med i ett antal workshops med start i november 2015 för att i mars 2016 leverera förslag på handlingsplan för att på bättre sätt arbeta kring rekrytering, kompetensbedömningar, belöningar, karriärvägar, team-sammansättningar, flexibilitet, synliga förebilder m.m. Vi ser mycket fram emot att ta oss ann utmaningen tillsammans med Baker & McKenzie, Cederquist, DLA Nordic, Hamilton, Hammarskiöld & Co, Hannes Snellman, MAQS, Roschier och Setterwalls! Läs mer om projektet på www.leveltheplayingfield.se.