Alla nyheter

Delphi rådgivare åt Fjärde AP-fonden vid investering i Svenska Handelsfastigheter

Advokatfirman Delphi företräder Fjärde AP-fonden i samband med nyemission i Svenska Handelsfastigheter.

 

Svenska Handelsfastigheter har beslutat att göra en nyemission med ett bedömt förvärvsutrymme om cirka 3,5 miljarder kronor för att ytterligare stärka sitt finansiella handlingsutrymme och skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt. I samband med nyemissionen blir Fjärde AP-fonden och Kåpan Pensioner nya ägare.

Svenska Handelsfastigheter förvaltar och förädlar fastigheter inom detaljhandeln. Företaget äger idag ett 50-tal handelsfastigheter med ett bedömt marknadsvärde på 3 miljarder kronor. Fastigheterna är spridda geografiskt över hela Sverige och de största hyresgästerna är Ica, Bergendahl, Coop och Axfood.

Delphis team bestod av ansvarig partner Mats Dahlberg och Olof Hagberg.