Alla nyheter

Delphi rådgivare åt NIBE Industrier AB (publ) vid företrädesemission

Advokatfirman Delphi har agerat legal rådgivare åt NIBE Industrier AB (publ) vid NIBE:s nyemission om cirka 3 024 miljoner kronor.

Teckningsperioden i företrädesemissionen löpte ut den 25 oktober 2016. Intresset för företrädesemissionen har varit stort, och cirka 99,3 procent av de erbjudna aktierna har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill blev företrädesemissionen övertecknad med cirka 54,6 procent av de erbjudna aktierna av serie B.

NIBE är en global koncern som genom lösningar för inomhusklimat och -komfort samt komponenter och lösningar för mätning, styrning och elektrisk uppvärmning bidrar till en mer hållbar värld. Verksamheten bedrivs inom tre olika affärsområden: NIBE Climate Solutions, NIBE Element och NIBE Stoves – med över 11 000 anställda i Europa, Nordamerika, Asien och Australien. Koncernen omsatte under 2015 över 13 miljarder kronor. NIBE är börsnoterat under namnet NIBE Industrier på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan, sedan 1997, med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.

Delphis transaktionsteam bestod av ansvariga partners Per-Ivar Svensson och Mats Dahlberg, huvudsakligen biträdda av Andreas Wirén, Marcus Halling och Rebin Ahmad. Partner Anders Jemail har varit ansvarig för DD-processen.

Danske Bank och Handelsbanken Capital Markets har agerat finansiella rådgivare till NIBE i samband med företrädesemissionen.