Alla nyheter

Delphi rådgivare när NIBE Industrier AB (publ) förvärvar 65 % av aktierna i Tempeff

Advokatfirman Delphi har biträtt NIBE Industrier AB (publ) vid förvärv av 65 % av aktierna i det kanadensiska ventilationsbolaget Tempeff North America Ltd. Tempeff är verksamma i Winnipeg, Manitoba, Kanada och kommer att ingå i affärsområdet NIBE Climate Solutions.

Tempeff är en ledande tillverkare av ventilationsprodukter med mycket hög energiåtervinningsgrad avsedda för såväl kommersiella som institutionella och industriella applikationer, speciellt i kallare klimat.

Tempeff som startades 2008 har cirka 50 anställda och omsätter drygt CAD 10 miljoner (cirka MSEK 70). Försäljningen sker huvudsakligen på den kanadensiska hemmamarknaden men företaget har även en god tillväxt i USA.

Delphi biträdde NIBE genom ansvarig partner Per-Ivar Svensson och advokat Therese Jönsson med lokalt biträde från den kanadensiska advokatbyrån Cassels Brock.