Alla nyheter

Delphi rådgivare till Litium AB (publ) vid kapitalanskaffning inför listning på Aktietorget

Advokatfirman Delphi har varit rådgivare till Litium vid nyemissionen inför listning på Aktietorget. Emissionen övertecknades och tillför bolaget 24 MSEK. Delphi är även rådgivare vid listningen av bolaget. Handel på Aktietorget börjar under vecka 20 2016.

Litium är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C.

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare.

Delphis team bestod av ansvarig partner Mats Dahlberg samt Emma Dansbo, Frida Lager och Marcus Halling