Alla nyheter

Delphis advokat Anna Ulfsdotter Forssell kommer att leda en ny statlig utredning inom upphandlingsområdet

Regeringen har tillsatt en statlig utredning i syfte att utreda hur det upphandlingsrättsliga regelverket kan göras enklare och mer flexibelt samt utreda vissa överprövningsfrågor. Tisdagen den 4 juli offentliggjordes att Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare i Advokatfirman Delphi, blir den som kommer att leda arbetet med den nya utredningen.

– Jag är oerhört stolt över att regeringen har utsett mig till utredare. Det är en stor uppgift och jag är ödmjuk inför den. Att förenkla regelverket och se över överprövningsreglerna är enligt min bedömning det som mest efterfrågas på upphandlingsområdet nu, säger advokat Anna Ulfsdotter Forssell, som är en av de högst rankade advokaterna inom rättsområdet.

Som regeringens särskilda utredare får Anna Ulfsdotter Forssell tillsammans med sekretariatet en rad frågor att överväga. Hit hör bland annat avgift för överprövning och bestämmelser kring huruvida förlorande part i upphandlingsmål ska ersätta motpartens processkostnader. I utredningsuppdraget ingår även en översyn av de bestämmelser som reglerar upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt att överväga vilka åtgärder som kan vidtas för att minska antalet överprövningsmål.

Utredningen ska överlämnas den 15 juni 2018. Under tiden kommer Anna Ulfsdotter Forssell även fortsättningsvis att arbeta som advokat samt leda Delphis grupp för EU-, konkurrens- och upphandlingsrätt.