Alla nyheter

Regeringen har förordnat Henrik Bengtsson som expert i Utredningen om skyddet för företagshemligheter

Regeringen har förordnat advokat Henrik Bengtsson, partner vid Advokatfirman Delphi i Stockholm som expert i Utredningen om skyddet för företagshemligheter.

 

Utredningen har i uppdrag bland annat att genomföra det nyligen antagna EU-direktivet om företagshemligheter (2016/943) i svensk rätt och skall redovisa sitt betänkande senast den 17 maj 2017. Henrik Bengtsson är en av de mest erfarna advokaterna i Sverige när det gäller skydd för företagshemligheter och har varit ombud och skiljeman i mer än trettio tvister och skiljeförfaranden rörande know-how och företagshemligheter. Han har också en lång erfarenhet på de immaterialrättsliga området där han bland annat publicerat en bok och tjugotalet artiklar.