Alla publikationer

Principiell dom rörande tolkningen av personuppgiftsbegreppet från EU-domstolen, Lov & Data nr 128/2016