Alla aktiviteter

Vad händer på compliance-området inom IT- och Informationssäkerhet, nu och framöver?

Med bakgrund av den rådande situationen med coronavirusets spridning kommer vi tyvärr att ställa in detta seminarium. Vi återkommer när vi har information om nytt datum för seminariet. Har du några juridiska frågor kopplade till coronaviruset har vi ett team som arbetar specialiserat med detta. Välkommen att läsa mer och kontakta oss här.

 

Den 17 mars arrangerar Sentor och Advokatbyrån Delphi ett frukostseminarium i Malmö med fokus på compliance inom IT- och informationssäkerhet. Vi kommer bland annat titta på vilka krav rådande regelverk ställer, hur berörda organisationer bör arbeta för att efterleva dem samt vilken utveckling vi kan förvänta oss inom området den närmaste tiden.

British Airways riskerar i dagsläget en bot på 183 miljoner pund. Den föreslagna boten relaterar till en incident som rapporterades 2018, då företaget förlorande kunduppgifter tillhörande cirka 500 000 kunder. Samma år antog regeringen en nationell strategi för samhällets information- och cybersäkerhetsarbete för att kunna motverka IT-relaterade brott i samhället. Även bland företagen klättrar cybersäkerhet på agendan i takt med att både regulatoriska och kundspecifika krav ökar.

Sentor och Advokatbyrån Delphi bjuder därför in till frukostseminarium med fokus på compliance-frågor. Seminariet riktar sig till dig som arbetar med risk och compliance, IT- och informationssäkerhet, legala frågor, internrevision etc.

Vid seminariet går vi bland annat igenom;

  • hur ni ska tänka kring ert säkerhetsarbete i stort,
  • vad som gäller vid incidentrapportering,
  • hur ni granskar era leverantörer,
  • vad man som leverantör bör tänka på,
  • praktisk vägledning för att beakta CLOUD Act, samt
  • framtidsspaning med förslag till åtgärder för att förbereda sig.

Seminariet leds av Mats Malmberg, Senior Information Security Consultant på Senator och Micaela Weije, Associate på Delphi.

Datum: Tisdag den 17 mars
Tid: 08.00-10.00 (Drop-in-frukost från 07.45)
Plats: Advokatfirman Delphi, Nordenskiöldsgatan 11 A, Malmö

Anmäl dig genom att klicka här.