Alla aktiviteter

Nordic Employment Law Seminar 2022

Delphi är stolta över att återigen stå värd för Nordic Employment Law Seminar som riktar sig till HR-personer som är ansvariga för den nordiska regionen.

För HR-personer som ansvarar för flera jurisdiktioner är det viktigt att ha uppdaterad kunskap och kännedom om de skillnader som föreligger mellan de olika länderna. Det arbetsrättsliga regelverket i de nordiska länderna är långt ifrån identiskt.

Två intensiva dagar med undervisning i utvalda områden inom den nordiska arbetsrätten kommer att ge dig möjlighet att både jämföra och hålla isär de skillnader och olikheter som föreligger i frågor som har praktisk betydelse för ditt dagliga arbete.

Föreläsare:
Michael Møller Nielsen, Advokat, Lund Elmer Sandager, Danmark
Jørgen Burdal, Advokat, Bull & Co, Norge
Johanna Havula, Advokat, Lexia, Finland
Magnus Berterud, Advokat, Delphi, Sverige

Datum: 4-5 oktober 2022
Tid: 08:00-18:00
Plats: Advokatfirman Delphi, Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm

Föregående inlägg

Nästa inlägg