Kontakt

Delphi Stockholm corona task force

Allmänna frågor: Agne Lindberg
Arbetsrätt: Magnus Berterud, Fredrik Nordlöf
Avtalsfrågor: Agne Lindberg
Bolagsrätt, bolagsstämmor m m: Andreas Wirén
Frågor angående finansiering: Berndt Pettersson
GDPR & dataskydd: Peter Nordbeck
Risk Managment/GRC: Annika Melin Jakobsson
Statsstöd, konkurrensrätt & regulatoriska frågor: Elisabeth Eklund
Tvistelösning: Simon Arvmyren
Upphandlingsfrågor: Martin Bogg

Delphi Göteborg corona task force

Arbetsrätt: Emma Bädicker
Bolagsrätt, bolagsstämmor m m: Christoffer Mangelus
Frågor angående finansiering: Anders Hulegårdh
GDPR & dataskydd: Johan Engdahl
Tvist & avtalsfrågor: Emil Andersson
Upphandlingsfrågor & statsstöd: Joel Fingal

Delphi Malmö corona task force

Allmänna frågor: Jonas Vikbladh
Arbetsrätt: Rebecka Thörn
Bolagsrätt, bolagsstämmor m m: Micael Karlsson
Fastighet & entreprenad: Oskar Frankki
GDPR & dataskydd: Jens Kinnander
Tvist & avtalsfrågor: Jonas Vikbladh
Upphandlingsfrågor: Christian Härdgård

Delphi Linköping corona task force

Arbetsrätt: Magnus Nedstrand
Avtalsfrågor: Christopher Bona
Bolagsrätt, bolagsstämmor m m: Cecilia Lundh
Entreprenad: Oscar Brandin, Johan Lundgren
Frågor angående finansiering: Stefan Lindh
GDPR & dataskydd: Pia Roth
Obestånd: Oscar BrandinHanna EricsonMagnus Nedstrand
Tvist & upphandlingsfrågor: Katarina Ibold