Webbinarier

Vi håller löpande webbinarier och har även tagit fram ett koncept där vi skräddarsyr interaktiva webbinarier för företag som får möjlighet att få just sina frågor belysta. Är ni intresserade av att Delphis jurister ska hålla ett specialanpassat webbinarium för ert företag? Varmt välkommen att höra av dig till några av våra kontaktpersoner.

 

2020-04-08 Det är viktigt att komma ihåg att i en kris, som den nu rådande ekonomiska kris som har uppstått som en följd av Covid-19, är det fortfarande lika viktigt att värna om en fungerande konkurrens till gagn för konsumenter. I detta webbinarie redogör vi för vad som gäller.

 

2020-03-26 För Sveriges bolagsjurister höll vi ett webbinarie med fokus på frågor kopplade till arbetsrätt, hyresrätt, processer och avtal.

 

2020-03-19 I detta webbinarie går vi igenom några fler viktiga juridiska frågor kring Covid-19, bland annat ger vi en uppdatering kring det krispaket som regeringen beslutat om, vilka konsekvenser coronaviruset har för bolagsstämmor, upphandlingar och avtalsfrågor.

 

För Chefsnätverket Close höll vi ett webbinarie på temat ”Arbetsrätten – krispaketen och alternativ till uppsägningar, samt avtalsfrågor och dataskydd”. Se webbinariet i efterhand genom att registrera dig här.