På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Hanne Mannheimer

Hanne Mannheimer

Malmö | Partner / Advokat

Direkttelefon: +46 40 660 79 25

Mobiltelefon: +46 709 25 26 25

E-post: hanne.mannheimer@delphi.se

Språk: Engelska

Skriv ut


Om

Om

Hanne Mannheimer är specialiserad på arbetsrätt och företräder huvudsakligen arbetsgivare inom tjänstemannasektorn. Hon biträder ofta danska företag med filialer i Sverige. Hanne har varit ansvarig för Delphis engagemang på Ideon Science Park i Lund och fungerar som ett stöd för växande företag i frågor av mer allmänjuridisk karaktär. Hanne företräder klienter även i immaterialrättsliga frågor och har särskild erfarenhet av underhållnings- och mediasektorn. Hon sitter i styrelsen för Kulturen i Lund samt är engagerad i olika delar av studentlivet i Lund.


Resumé

Resumé

Utbildning

Jur.kand., Lunds universitet 1977


Erfarenhet

Partner, Advokatfirman Delphi 1998–
Partner, Arnerius & Partner Advokataktiebolag 1989–1998 (samgående med Advokatfirman Delphi 1998)
Biträdande jurist, Advokatfirman Wallqvist & Bruzelius 1982–1989
Tjänstgöring vid Rhode Island Supreme Court 1980–1981
Tingstjänstgöring 1977–1979


Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund
International Bar Association (IBA)