På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Henry Johansson

Henry Johansson

Malmö | Associate

Direkttelefon: +46 40 660 79 03

Mobiltelefon: +46 767 72 00 47

E-post: henry.johansson@delphi.se

Språk: Engelska

Skriv ut


Om

Om

Henry Johansson är biträdande jurist och har arbetat med miljö- och fastighetsrätt sedan år 2016. På Delphi arbetar han framför allt med tillståndsprövning i samband med infrastruktur- och exploateringsprojekt, vattenverksamheter, områdesskydd och plan- och byggärenden, däribland bl.a. med uppdrag för Boverket med framtagande av underlag för deras PBL Kunskapsbanken. Henry arbetar även med speciell fastighetsrätt; framför allt med expropriation, fastighetsbildning och ersättningsfrågor. Tidigare arbetade Henry på Mark- och miljödomstolen med nämnda rättsområden.


Resumé

Resumé

Utbildning


Erfarenhet


Relaterat innehåll