Marcus Lindkvist

Marcus Lindkvist

Malmö | Senior Associate / Advokat

Direkttelefon: +46 40 660 79 22

Mobiltelefon: +46 767 72 00 85

E-post: marcus.lindkvist@delphi.se

Språk: engelska

Skriv ut sida

Ladda ner CV


Om

Om

Marcus Lindkvist arbetar med entreprenadrätt, fastighetsrätt, tvistelösning och miljörätt. Inom rättsområdet entreprenadrätt bistår han vid entreprenadens samtliga skeden, från upphandling och upprättande av avtal till genomförande och tvistelösning. Marcus arbetar vidare med ett brett spektrum av fastighetsrättsliga frågor och är särskilt inriktad på kommersiell hyra, arrende och andra nyttjanderätter. Vad gäller tvistelösning biträder Marcus byråns klienter i rättsliga processer inför såväl allmän domstol som skiljenämnd inom byråns samtliga rättsområden. Inom miljörätten bistår Marcus vid bland annat tillståndsprövningar. Marcus har tidigare erfarenhet av bland annat tingstjänstgöring och arbete på annan advokatbyrå.


Kompetensområden


Resumé


Relaterat innehåll