Marcus Lindkvist

Marcus Lindkvist

Malmö | Senior Associate / Advokat

Direkttelefon: +46 40 660 79 22

Mobiltelefon: +46 767 72 00 85

E-post: marcus.lindkvist@delphi.se

Språk: Engelska

Skriv ut

Word


Om

Om

Marcus Lindkvist arbetar huvudsakligen med entreprenadrätt, miljörätt och tvistelösning. Inom rättsområdet entreprenadrätt bistår han vid entreprenadens samtliga skeden, från upphandling och upprättande av avtal till genomförande och tvistelösning. Inom miljörätten bistår Marcus vid bland annat tillståndsprövningar. Inom området tvistelösning biträder Marcus byråns klienter i rättsliga processer inför såväl allmän domstol som skiljenämnd inom byråns samtliga rättsområden. Marcus har tidigare erfarenhet av bland annat tingstjänstgöring och arbete på annan advokatbyrå.


Resumé

Resumé