På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

My Becher

My Becher

Malmö | Senior Associate / Advokat

Direkttelefon: +46 40 660 79 18

Mobiltelefon: +46 767 72 00 86

E-post: my.becher@delphi.se

Språk: Engelska

Skriv ut


Om

Om

My Becher har sin specialisering inom EU- och konkurrensrätt och har stor erfarenhet av att arbeta regulatoriskt i olika avseenden där EU-rätten utgör en gemensam nämnare. Ett sådant angränsande område som My arbetar inom är offentlig upphandling, där hon biträder klienter i alla faser av upphandlingsprocessen samt i rättsprocesser.

Hon har även erfarenhet av att biträda klienter inom Life Science-sektorn, bland annat genom regulatorisk rådgivning och ärenden inom offentlig upphandling.

My biträder även svenska och utländska klienter med kommersiella avtal och IT-avtal. Därutöver biträder hon klienter vid integritets- och dataskyddsfrågor bland annat vid upprättande av avtal och policydokument samt strategisk rådgivning.