På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Per Berglöf

Per Berglöf

Stockholm | Senior Advisor / Advokat

Direkttelefon: +46 8 677 54 10

Mobiltelefon: +46 709 25 25 06

E-post: per.berglof@delphi.se

Språk: Engelska

Skriv ut


Om

Om

Per Berglöf har under de senaste 20 åren varit helt inriktad på köp och försäljning av företag. Per Berglöf har representerat svenska och multinationella företag, såväl noterade som onoterade (i många fall Private Equity fonder). Per Berglöf har vid flera tillfällen ansvarat för transaktionsteam uppgående till ett 20-tal jurister i komplicerade förvärv och förvärvsstrukturer. Per Berglöf har i samband med dessa förvärv också varit rådgivare med avseende på förvärvsfinansieringen.

Per Berglöf har också ansvarat för rörelseöverlåtelsedelen i de stora Outsourcing projekt som advokatbyrån ansvarat för. Per Berglöf lämnar löpande rådgivning i fråga om Corporate Governance och bolagsrättsliga frågor.

Per Berglöf är ofta anlitad föreläsare av svenska och internationella organisationer som ICB Euroforum och International Bar Association (IBA). Per Berglöf är regelbundet ordförande i sessioner om företagsöverlåtelser på IBA:s internationella årliga kongresser.
Per Berglöf har varit ordförande i IBA:s Corporate and M&A Committee (som arbetar inom området för företagsöverlåtelser, Corporate Governance, förvärvsfinansiering m.m. och som är en av de största kommittéerna inom IBA med ca 15.000 medlemmar).


Resumé

Resumé

Utbildning

Jur.kand., Uppsala universitet 1978


Erfarenhet

Senior Advisor / Advokat, Advokatfirman Delphi 2018-
Partner, Advokatfirman Delphi 1984–2017
Erik Berglunds Advokatbyrå 1980–1983
Tingstjänstgöring 1978–1980


Rankingar


Publikationer


Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund
International Bar Association
Ordförande i IBA:s Corporate and M&A Committee
Riskkapitalföreningen


Utnämningar