Tomas Eliasson

Tomas Eliasson

Malmö | Partner / Advokat

Direkttelefon: +46 40 660 79 10

Mobiltelefon: +46 709 25 26 10

E-post: tomas.eliasson@delphi.se

Språk: Engelska

Skriv ut

Word


Om

Om

Tomas Eliasson har gedigen erfarenhet av offentlig upphandling. Sedan lagen om offentlig upphandling (LOU) infördes i Sverige år 1994 har Tomas bistått klienter i offentlig upphandling i en omfattning som motsvarar 60 % av en heltidsanställning. Tomas representerar såväl upphandlande myndigheter som leverantörer. Under åren har Tomas representerat ett stort antal klienter på båda sidor i offentliga upphandlingar i förvaltningsdomstolar runt om i Sverige. Han har även varit rådgivare till stat, kommuner och landsting med utarbetande av förfrågningsunderlag, utformande av avtal, utvärderingar, tilldelningsbeslut mm. Utöver detta har Tomas en bred erfarenhet av rättstvister och har med goda resultat bistått klienter bl.a. i skadeståndsmål där skada
orsakats av lagstridig offentlig upphandling. Som specialist inom offentlig verksamhet arbetar Tomas även med förvaltningsrättsliga uppdrag.


Kompetensområden


Resumé

Resumé