Alla nyheter

Delphi biträder Doro vid förvärv av Welbeing

Doro AB (publ) förvärvar Welbeing med säte i Eastbourne UK som ett led i att utöka och expandera sin telecare-affär, stärka erbjudandet samt öka serviceintäkterna.

 

Doro erlägger en köpeskilling om cirka 130 MSEK, vilket motsvarar 8 gånger estimerad EBITDA för räkenskapsåret 2017/2018. 85% finansieras av egen kassa och 15% genom ny emitterade aktier i Doro. I tillägg har säljarna rätt att erhålla ytterligare ersättning om Welbeings EBITDA för räkenskapsåret 2017/2018, som avslutas den 30 september 2018, överstiger estimerad EBITDA. Den slutliga köpeskillingen kommer att beräknas och publiceras efter Q3 2018.

Welbeing är ett av de ledande telecare företagen i UK. Företaget har ca 75 000 anslutningar varav 21 000 är privata. Verksamheten har visat en betydande organisk tillväxt som en följd av ett starkt ledarskap kombinerat med en solid historia av att vinna anbud och kommersiella upphandlingar. Antalet anställda är ca 180. Omsättningen för räkenskapsåret 2016/2017, avslutat september 2017, uppgick till 7,6 MGBP (ca 90 MSEK) varav merparten av omsättningen var tjänsterelaterad.

Delphis team består av Michael Juhlin och Rickard Isacson.