Alla nyheter

Delphi rådgivare till Addtech Nordic AB vid förvärv av Skyltar & Märken Gruppen AB

Advokatfirman Delphi har biträtt Addtech Nordic AB vid förvärvet av aktierna i Skyltar & Märken Gruppen AB.

Addtech Nordic AB är ett helägt dotterbolag till Addtech AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Addtech är en svensk börsnoterad teknikhandelskoncern som säljer högteknologiska produkter och lösningar till kunder inom industri och infrastruktur.

Skyltar & Märken Gruppen AB är marknadsledande i sin nisch där man levererar innovativa och kundanpassade skylt- och trafiksäkerhetslösningar på den svenska marknaden. Skyltar & Märken har en omfattande kunskap och erfarenhet inom hela värdekedjan från design och konstruktion, till produktion och montage inom allt ifrån skyltbeställningar till omfattande, nischade trafiksäkerhetsprojekt. Gruppen har tjugotre anställda och har en årsomsättning på cirka 60 MSEK.

Delphis team bestod huvudsakligen av Fredrik Mörner som ansvarig partner.