Alla nyheter

Vinst i mark- och miljödomstolen

Delphi har genom Elisabeth Werner framgångsrikt biträtt klient i mark- och miljödomstolen.

Saken rörde utökat tillstånd för täktverksamhet och grundvattenbortledning. Tillståndsprocessen med framtagande av utredningar etc. påbörjades 2015. Klienten erhöll även verkställighetsförordnande som innebär att tillståndet kan tas i anspråk utan att tillståndet vunnit laga kraft. Tillståndet har varit betydelsefullt för klientens verksamhet.