Alla nyheter

Delphi har biträtt NIBE Industrier AB (publ) att få godkännande av Konkurrensverket i fas II/särskild undersökning för förvärv av huvudparten av Enertech Group

 

Advokatfirman Delphi har biträtt NIBE Industrier AB med koncentrationsanmälan avseende förvärv av huvudparten av brittiskägda Enertech Group till Konkurrensverket och under Konkurrensverkets särskilda undersökning, vilket resulterade i att Konkurrensverket den 27 januari 2017 valde att skriva av utredningen och därmed lämna klartecken för förvärvet eftersom utredningen visade att köpet inte påtagligt hämmar konkurrensen på marknaden för uppvärmningssystem.

 

Bland många kända varumärken i den förvärvade gruppen är det mest välkända CTC. Företagsgruppen har ett brett sortiment av mark- och luft-/vattenvärmepumpar, solenergi- och biobränsleprodukter liksom traditionella olje- och gasbrännare. Den förvärvade företagsgruppen har totalt cirka 460 anställda och omsättningen 2015 uppgick GBP 72.7 miljoner. Förvärvet omfattar sex verksamheter i sex olika europeiska länder och kommer att ingå i affärsområdet NIBE Climate Solutions. Förvärvet var villkorat av godkännande från konkurrensmyndigheterna i Sverige och Tyskland.

Delphi biträdde med konkurrensrättslig rådgivning genom partners Anders Jemail och Elisabeth Eklund. Niklas Strand, RBB Economics, bistod med konkurrensekonomisk rådgivning.