Alla nyheter

Delphi rådgivare när NIBE Industrier AB (publ) förvärvar 80 % av aktierna i HT S.p.A.

Advokatfirman Delphi har biträtt NIBE Industrier AB (publ) vid förvärv av 80 % av aktierna i HT S.p.A., Susegana, Italien (”HT”). Företaget kommer att ingå i affärsområdet NIBE Element.

HT har sedan 1978 producerat högteknologiska värmelösningar för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering, livsmedelsproduktion, förpackningsindustrin och andra industriapplikationer. HT har en produktionsenhet i Italien och två i Rumänien. Omsättningen 2016 uppgick till cirka 23 miljoner euro och företaget har cirka 330 anställda.

Delphi och Gianni, Origoni, Grippo, Capelli & Partners var juridiska rådgivare åt NIBE, assisterade av Menold Bezler och Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, medan PwC Legal var juridiska rådgivare åt säljarna.

PwC var finansiella rådgivare åt säljarna.

KPMG genomförde finansiell-, skatte- och pensions-due diligence på uppdrag av NIBE.

Delphi biträdde NIBE genom ansvarig partner Per-Ivar Svensson och advokat Therese Jönsson.