Hållbarhet & miljö

A never-ending challenge.

Att vara en hållbar arbetsplats är en del i vår affärsplan och handlar för oss på Delphi om ett förhållningssätt som genomsyrar hela vår verksamhet.

Att tänka hållbart innebär att allt vi gör präglas av kompetens, eftertanke och ansvar för våra klienter, medarbetare och vår omvärld. Som ett resultat blir vårt angreppssätt att hela tiden tänka proaktivt och utveckla vårt arbete så att vårt användande av resurser blir så effektivt som möjligt, oavsett om det handlar om att minimera vår miljöpåverkan eller vår strävan att bli den mest attraktiva arbetsplatsen. Vår vision är att ta ansvar för våra medarbetare, medmänniskor och miljö för att ge vårt bidrag till att skapa ett bättre samhälle och en bättre miljö. Den strävan är en del av vårt dagliga arbete och pågår ständigt.

Naturligt hög prioritet

Vi strävar efter att leverera hållbar juridisk rådgivning och konsultation till våra klienter. Målet är att genom vår verksamhet öka jämställdhet och mångfald i samhället, att stötta utsatta och behövande genom vår kompetens och engagemang, samt att minimera vår negativa påverkan på vår jord, klimat och miljö.

Våra medarbetare är vår allra viktigaste tillgång som gör det möjligt för oss att kunna leverera högkvalitativ rådgivning till våra klienter. Därför är vi måna om att se till att de får de allra bästa förutsättningarna för att skapa en balans mellan arbetsliv och privatliv.

Miljö

Vårt miljöarbete handlar om att minimera vår negativa inverkan på vår omvärld och vår planet. Detta präglas av en strävan att hela tiden hitta nya sätt och vägar att hantera våra resurser, så respektfullt och ansvarsfullt som möjligt.

Utifrån tanken att det går att skapa förändring med både litet och stort är inga hållbarhetsåtgärder för små eller betydelselösa. Vår miljöpåverkan som ett tjänsteproducerande företag utgörs väsentligen av resor och transporter, inköp av varor och tjänster, avfall, energianvändning och pappersförbrukning. Därför har vi sett över dessa områden lite extra, för att se var vi kan göra skillnad.

Vi försöker minimera resandet så mycket som möjligt genom att ha möten och utbildningar via videokonferenser i den mån det är möjligt. När det inte räcker prioriterar vi miljövänliga färdmedel som tåg framför flyg och bokar alla våra bud med miljövänliga budfirmor. Vi har även miljöhänsyn som urvalskriterium vid val av leverantörer av varor och tjänster, där vi jobbar med Svanenmärkta hotell och hållbara cateringfirmor.

För att minska belastningen på jordens resurser kommunicerar vi även främst digitalt, källsorterar avfall och har minskat ner på profilprodukter. Vi strävar efter att de profilprodukter vi delar ut på exempelvis studentmässor ska vara användbara och vara hållbara såväl när det kommer till produktens livslängd, som till materialet produkten är tillverkad av.

Klimatsmarta kontor

I Stockholm är vi stolta över att få ha våra lokaler i Mästerhuset, en byggnad som är ledande när det gäller hållbart byggande. Tillsammans med fastighetsägaren Pembroke arbetar alla hyresgäster långsiktigt med miljöarbete. Mästerhuset är Stockholm citys första LEEDcertifierade kontorsbyggnad i nivån Platinum, vilket innebär den högsta nivån av miljöcertifiering inom det certifieringssystem (LEED) för byggnader som har störst spridning i världen. Det innebär att byggnaden ligger i absolut framkant i fråga om hållbar design, byggnadsteknik och drift.

Hösten 2019 flyttade vårt kontor i Malmö in i fastigheten Epic som är det första kontorshuset i Norden med precertifikat enligt WELL och även en certifiering från LEED. WELL baseras på hur den byggda miljön kan stödja människors hälsa, välmående och produktivitet. Delar av byggnaden består av lokalt upcyklade material, vilket innebär förädlat och återanvänt byggmaterial. Genom att använda upcyklade material minskar man klimatbelastningen genom att återvinna lokalt och undvika långa transporter.

 

*Leadership in Energy and Environmental Design