På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Miljö

Vårt miljöarbete handlar om att minimera vår negativa inverkan på vår omvärld och vår planet. Detta präglas av en strävan att hela tiden hitta nya sätt och vägar att hantera våra resurser, så respektfullt och ansvarsfullt som möjligt.

Utifrån tanken att det går att skapa förändring med både litet och stort är inga hållbarhetsåtgärder för små eller betydelselösa. Vår miljöpåverkan som ett tjänsteproducerande företag utgörs väsentligen av resor och transporter, inköp av varor och tjänster, avfall, energianvändning och pappersförbrukning.

Delphis miljögrupp följer upp och utvärderar kontinuerligt vårt miljöarbete samt hjälper ledningen att komma med nya idéer och angreppssätt. Några exempel på åtgärder vi gör är att prioritera tåg före flyg vid resor, källsortera avfall och minimera strömförbrukning när kontoren är obemannade. Vi kommunicerar digitalt och genomför gärna möten och utbildningar via videokonferens. Vi använder miljöhänsyn som urvalskriterium vid val av leverantörer av varor och tjänster och vi skickar våra bud med miljövänliga transporter.