På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Miljö

Vårt miljöarbete handlar om att göra så liten påverkan som möjligt på vår omvärld och vår planet. Detta präglas av en strävan att hela tiden hitta nya sätt och vägar att hantera våra resurser, så respektfullt och ansvarsfullt som möjligt.

Utifrån tanken att det går att påverka med både litet och stort är inga hållbarhetsåtgärder för små eller betydelselösa. Vårt aktuella miljöarbete utgår från principerna nedan.

Kontoret

Vi väljer miljövänliga alternativ, källsortera avfall och strävar efter en låg energiförbrukning.

Varor och tjänster

Vi använder miljöhänsyn som urvalskriterium vid val av leverantörer av varor och tjänster och väljer bort engångsförpackningar.

Resor

Vi prioriterar så långt det går tåg vid tjänsteresor och försöker nyttja videokonferenser för möten och utbildningar

Dokument

Vi väljer digitala lösningar för dokumentation och väljer även att kommunicera digitalt inom företaget så långt det är möjligt

Läs mer om vårt sociala ansvar via rubriken i kolumnen till vänster.