Alla publikationer

Klimatanpassning – Urval av tillämplig lagstiftning till stöd för myndigheter och kommuner

Vilka lagar och regler styr arbetet med klimatanpassning? En rapport, som tagits fram på uppdrag av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, syftar till att ge överblick och vara ett stöd i myndigheternas och kommunernas arbete.

Läs hela rapporten här.