Alla webbinarier

Konkurrensrätt och statsstöd – viktigt att upprätthålla konkurrens även i kristider

Elisabeth Eklund och Karin Roberts redogör i detta webbinarium bland annat vad som gäller avseende företagsförvärv, statligt stöd, förbudet mot karteller samt förbudet mot missbruk av dominerande ställning.

Föregående inlägg

Nästa inlägg