På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Delphi Tech Blog


Personuppgiftsincidenter – vad ska vi tänka på?

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident av något slag som involverar personuppgifter, till exempel att personuppgifter förstörs, ändras eller kommer i orätta händer. Det kan vara fråga om personuppgifter som läcker på grund av ett dataintrång, personuppgifter som finns på en dator som blir...

Läs mer


Vad är blockchain?

En teknik som diskuterats flitigt under de senaste åren är blockchain. Blockchain är mest känt som tekniken som banade väg för Bitcoin. Bitcoin fick sitt genombrott redan år 2010, men har funnits sedan år 2009. Det har visat sig att användningsområdet för blockchain är betydligt större än enbart til...

Läs mer


Vad är artificiell intelligens?

Den tekniska utvecklingen inom artificiell intelligens (”AI”) har uppmärksammats mycket de senaste åren och det går dagligen att läsa nya artiklar och ta del av nyhetsinslag om AI. Allt fler menar att den tekniska utvecklingen kommer att få stora konsekvenser, och såväl positiva som negativa scenari...

Läs mer


Konsekvensbedömningar enligt GDPR i fyra steg

Som alla känner till ställer GDPR krav på företag och organisationer som behandlar personuppgifter. Bland annat kräver GDPR att en så kallad konsekvensbedömning görs inför behandling av personuppgifter som kan leda till hög risk för de registrerade. Delphi tipsar om hur man kan gå tillväga för att ö...

Läs mer


Förslag till ändrade regler om betaltjänster och elektroniska pengar

Finansinspektionen (”FI”) föreslår ändringar i vissa föreskrifter på bankområdet, bland annat avseende regler som berör betaltjänstleverantörer, institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare av e-pengar. Ändringsförslagen innebär bland annat att det kommer bli tydligare vilka handlingar...

Läs merKollision mellan dataskyddsförordningen och USA:s Cloud Act

Under år 2018 antogs the Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (Cloud Act) i USA. Bakgrunden till lagen är en domstolsprocess mellan Microsoft och Justitiedepartementet i USA. Målet handlade om att Microsoft vägrat att lämna ut en privatpersons e-postmeddelanden som lagrades av Microsoft på en...

Läs mer


Nya riktlinjer för outsourcing av bank- och finansverksamhet

Den 25 februari 2019 publicerade EBA nya riktlinjer för outsourcing av bank- och finansverksamhet. Riktlinjerna är en uppdatering av tidigare riktlinjer och är ämnade att skapa ett mer harmoniserat europeiskt regelverk för banker och finansinstitut som omfattas av EBA:s mandat. Riktlinjerna ersätter...

Läs mer


Nya tider på bloggen

Vi har tidigare drivit Data Protection Blog på denna sida som har fokuserat på den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innan, under och efter att den började tillämpas. Nu gör vi bloggen större och döper om den till ”Delphi Tech Blog”. Utöver dataskydd och personuppgifter som vi även fortsättningsvis...

Läs mer