Tech Blog

Ny dataskyddslag – utredningen är överlämnad

I fredags överlämnade den särskilda utredaren sitt betänkande om förslag på en ny nationell reglering om personuppgiftsbehandling som ska komplettera bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Den nya lagen kallas för dataskyddslagen och i betänkandet föreslås bl.a. att:

  • den lägsta åldersgränsen för barn att själva lämna samtycke för personuppgiftsbehandlingen vid användning av sociala medier, söktjänster och appar ska vara 13 år,
  • även myndigheter ska kunna åläggas att betala sanktionsavgifter,
  • förhållandet till grundlagarna inte ska förändras,
  • behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser ska som huvudregel fortsatt endast utföras av myndigheter, med vissa undantag,
  • grunderna för att få behandla personnummer eller samordningsnummer ska förbli oförändrade, och
  • rätten till information (registerutdrag) ska inte gälla uppgifter som omfattas av sekretess eller personuppgifter som finns i löpande text och som utgör utkast eller minnesanteckningar.

Den särskilda utredaren föreslår även att den registrerade ska har rätt att begära skadestånd vid överträdelser av dataskyddslagen och andra författningar som kompletterar dataskyddsförordningen.

Vi kommer att hålla frukostseminarium om utredningen inom kort – så håll utkik efter det kommande datumet på vår hemsida!

Läs hela utredningen här.