Tech Blog

Privacy is dead… Är den?

Av Christine Storr (Kirchberger)

Förslaget till dataskyddsförordning förutsätter till viss del att människor och individer sätter värde på integritet och skydd för personlig data. En undersökning som Europeiska kommissionen gjorde i juni i år visar att förslaget är på rätt väg när det gäller individers intresse och åsikter. Studien genomfördes i mars 2015 via 25 000 personliga intervjuer i hela EU.

Resultat av undersökningen

Som vi har diskuterat här på bloggen tidigare är en viktig prinicp i det bestående regelverket att individen har kontroll över sin data. Enligt undersökningen är dock 67 % oroliga över att de inte har kontrol över information de delar med sig online. Endast 15 % känner att de har full kontroll över sin egen data.

Samtidigt är 70 % oroliga över att informationen används för andra syften än den har blivit insamlad för. Tilliten verkar generellt vara större för myndigheter än för privata aktörer.

Bildkälla: Eurobarometer (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/)

 

Intressant är också att undersökningen indirekt visar vikten av en EU gemensam reglering då 9 av 10 europeer anser att skyddet ska vara oberoende av var den personuppgiftsansvarige är etablerad.

Sverige vs EU

Vid en jämförelse mellan Sverige och EU kan noteras att svenskar verkar mindre oroliga över att informationen används för andra syften (44 % jämfört med 69 % i EU).

När det gäller tilliten finns inga stora skillnader när det gäller privata aktörer, men stora skillnader när det gäller myndigheter, intressant nog. Enligt undersökningen litar endast 11 % av svenskarna på att hälsosektorn behandlar personuppgifter korrekt (jämfört med 24 % i EU); för myndigheter ligger siffran på 11 % (jämfört med 31 % i EU) och för banker och finansinstitutioner ligger värdet på 15 % jämfört med 41 %. Vad dessa skillnader beror på förklaras inte i studien, men efterfrågar säkert en diskussion på lång sikt.

Ingen läser privacy policies

Trots den ibland rådande uppfattning att ingen läser privacy policies, menar 18 % av EU:s medborgare att de läser privacy statements i sin helhet.

Undersökningen kan läsas i sin helhet här som pdf, med jämförelsen mellan länder samt flera detaljer på resultatet. Rapporten för Sverige finns här som pdf.