Tech Blog

Trialogförhandlingarna är igång

Av Christine Storr (Kirchberger)

Före sommaren började trialogförhandlingarna mellan Kommissionen, Rådet och Europaparlamentet, strax efter att Rådet lämnade sin ståndpunkt (läs mer om det i våra tidigare inlägg den 15 och 16 juni).

Den 24 juni 2015 träffades Jan Philipp Albrecht (rapporteur för Europaparlamentet), Kommissionären Věra Jourová och justitieministrarna från Lettland och Luxemburg (avgående och tillträdande ordförande i Rådet) för första gången. Enligt uppgifter från Jan Albrecht bekräftades att skyddsnivån i den kommande dataskyddsförordningen inte får ligga lägre än nuvarande direktivet. Före sommarpausen (14 juli) ägde ett till möte rum där man bl.a. diskuterade överföring av personuppgifter till tredje land.

Efter sommaren fortsätter förhandlingarna med diskussioner om bl.a. de grundläggande principerna i förslaget samt individers rättigheter och tekniska-organisatoriska åtgärder som personuppgiftsansvariga ska genomföra.

Rådet har börjat publicera flera dokument som förberedelse till förhandlingarna. De flesta finns tillgängliga här. En översikt på engelska över de olika versioner av förslaget (Kommissionens, Europaparlamentets och Rådets) finns tillgänglig via Rådet som pdf. Den Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) har även lanserat en app som möjliggör en jämförelse mellan de olika versionerna.

Kommissionären Věra Jourová är optimistisk till att en färdig text är klar mot slutet av året.

Vi håller er självklart uppdaterade om processen här på bloggen!

Föregående inlägg

Nästa inlägg