På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

One of the most experienced teams in Sweden

Delphi har ett av de största och mest erfarna outsourcingteamen i Sverige med en bred kompetens kring avtalsregleringar, arbetsrätt, offentlig upphandling och regulatoriska frågor.

Vid outsourcing är både tjänsterna och avtalet komplexa.Tjänsterna är ofta avgörande för verksamheten. Avtalen löper under lång tid vilket gör att flexibilitet och förutsebarhet är centralt. Samtidigt finns det stora fördelar att vinna, både vad gäller pris, kompetens och just flexibilitet.

Vi har också bred kunskap och lång erfarenhet av cloud-avtal och hybrider mellan traditionell sourcing och cloud och ger dig rådgivning för att planera, upphandla och säkerställa att regulatoriska krav uppfylls.

 

 

 

Specialister inom området

Agnes Hammarstrand

Partner / Advokat

Göteborg

Agnes Hammarstrand

Agne Lindberg

Partner / Advokat

Stockholm

Agne Lindberg

Peter Nordbeck

Partner / Advokat

Stockholm

Peter Nordbeck

Marielle Eide-Westholm

Senior Associate / Advokat

Göteborg

Marielle Eide-Westholm

Rebecka Harding

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Rebecka Harding

Dahae Roland

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Dahae Roland