På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

A team dedicated to public procurement

Upphandling kan vara komplicerat och administrativt betungande. Och det tar stora resurser i anspråk. Men samtidigt finns det stora vinster att göra. Genom att ta kontroll över inköpsprocessen kan upphandlande myndigheter göra ekonomiska vinster och långsiktiga effektivitetsvinster.

Vi har samlat några av Sveriges ledande jurister på upphandlingsjuridik. De arbetar huvudsakligen med offentlig upphandling och närliggande rättsområden och är därför ständigt uppdaterade på den senaste utvecklingen inom området.

Men även om vi behärskar upphandlingsjuridiken vet vi att juridiken i sig inte är ett mål utan ett medel. Vi arbetar därför alltid med slutmålet i fokus, den goda affären.

 

 

Specialister inom området

Elisabeth Eklund

Partner / Advokat

Stockholm

Elisabeth Eklund

Tomas Eliasson

Partner / Advokat

Malmö

Tomas Eliasson

Anna Ulfsdotter Forssell

Partner / Advokat

Stockholm

Anna Ulfsdotter Forssell

Martin Bogg

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Martin Bogg

Christian Härdgård

Senior Associate / Advokat

Malmö

Christian Härdgård

Sara-Li Olovsson

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Sara-Li Olovsson

Hampus Stefansson

Senior Associate

Stockholm

Hampus Stefansson