På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Aktuellt från Delphi


Senaste nyheter

Delphi topprankas i Årets Advokatbyrå

Advokatfirman Delphi topprankas i Årets Advokatbyrå för fjärde året i rad, en utmärkelse där klienternas syn på samarbetet avgör vem som vinner. Delphis klienter har sedan många år värderat byrån i Regis branschundersökning där kundnöjdheten mäts bland Sveriges advokatbyråer specialiserade inom affä...

Läs mer
Vinst i Mark- och miljööverdomstolen

Delphi har framgångsrikt biträtt klienter i Mark- och miljööverdomstolen. Saken rörde bygglov för ett flerfamiljshus, vilket Delphis klienter överklagat. Delphis klienter vann på två grunder i Mark- och miljööverdomstolen. Dels stred den sökta byggnationen mot anpassningskravet som byggnation ska fö...

Läs mer


Delphi har biträtt grundarna av Metenova vid Priveqs investering

Delphi har biträtt grundarna av Metenova vid Priveqs investering i Metenova, ett bolag baserat i Sverige som utvecklar och levererar produkter för aseptisk och steril läkemedelstillverkning. Metenova som bolag grundades för ca tio år sedan med ett management och grundare med över fyra decennier lång...

Läs mer


Ny ledning på Delphi i Malmö

Duo tar över ledarskapet för Delphis verksamhet i Malmö. Anders Jemail, nuvarande Managing Partner på Delphi i Malmö, lämnar vid årsskiftet över ledarskapet till en duo bestående av Helena Kockum och Pia Munch som får ett mandat motsvarande en VD-roll i sina nytillträdda roller som COO respektive CF...

Läs mer


Fem nya partners på Delphi till årsskiftet

Delphi förstärker sin verksamhet med fem nya partners med verkan 1 januari 2019. Simon Arvmyren, placerad på Stockholmskontoret, arbetar främst med skiljeförfaranden och annan kommersiell tvistlösning. Utöver sitt arbete som processjurist har Simon flera uppdrag som föreläsare inom process- och förm...

Läs mer


European Entertainment Intressenter lägger bud på Cherry

Delphi företräder Cherry AB (publ) i samband med European Entertainment Intressenters rekommenderade offentliga uppköpserbjudande på Cherry. Budet uppgår till ca 9 miljarder SEK totalt. Erbjudandets full­föl­jan­de är vill­ko­rat av sed­van­li­ga vill­kor och ac­cept­pe­ri­o­den i er­bju­dan­det be­...

Läs mer


Delphi rådgivare till Immunicum vid företrädes- och riktad emission

Advokatfirman Delphi har varit rådgivare till Immunicum AB vid företrädes- och riktad emission om cirka 350 miljoner kronor. Genom nyemissionerna möjliggörs ytterligare investeringar för att Immunicums kliniska utvecklingsprogram ska kunna nå ett flertal väldefinierade och potentiellt värdeskapande...

Läs mer


Populära nyheter