Dataskydd & integritet

On top of the GDPR.

I en värld som blir allt mer digitaliserad och där dina personuppgifter är hårdvaluta blir det än viktigare med rådgivning för hur du ska navigera. Risken för ett så kallat ”data breach” – incidenter som rör data – är stor och vi på Delphi har erfarenhet av att vara ett stöd i dessa lägen.

Våra specialister på dataskyddsfrågor tillhör de absolut främsta i Sverige och har mångårig erfarenhet inom området. Vi hjälper dig att hantera de största riskerna och de mest komplexa frågorna rörande lagstiftningen, bland annat i förhållande till dataskyddsförordningen, GDPR. Genom att vi har ett av Sveriges största team garanterar vi er den främsta och mest kostnadseffektiva rådgivningen.

Delphis jurister har hjälpt till med GDPR-implementering i de flesta branscher och bistår löpande såväl företag som myndigheter med nya frågeställningar som dyker upp i verksamheten. Delphis team arbetar löpande med bland annat genomlysningar av verksamheters hantering av personuppgifter, granskning och upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal och hantering av personuppgiftsincidenter.

Vi har även hanterat flera processer och tvister som behandlat dataskyddsfrågor, både mellan företag och mot myndigheter. Våra specialister inom dataskydd & integritet har också ett nära samarbete med de andra delarna av byråns verksamhet, bland annat med vår process- och transaktionsgrupp. Vi arbetar med en bred palett av rådgivning, inkluderande att bedriva och leda företag och myndigheter genom ett långsiktigt GDPR-projekt eller att hjälpa till med specifika och komplexa rättsfrågor anpassade för den enskilda verksamhet.

Delphis långa erfarenhet av dataskyddsfrågor ger dig tillgång till expertis och rådgivning på högsta nivå. Allt som krävs för digitalisering och digitala framgångar idag och i framtiden.

”The 'competent, professional and helpful' team at Advokatfirman Delphi acts for suppliers and customers as well as clients in the public sector, and has extensive experience […] Agnes Hammarstrand has an 'exceptional approach to legal problems and is very skilled at finding solutions'; she assisted STS Student Travel School with GDPR matters and privacy and marketing law issues. Henrik Bengtsson and Jens Kinnander are also key practitioners in the group, which is led by Peter Nordbeck.”

Legal 500, 2019

Vi arbetar bland annat med:

 • Dataskyddsförordningen
 • GDPR-tvister
 • Risk- och sårbarhetsanalys
 • Biträdesavtal
 • Registerförteckning
 • Integritetspolicy
 • Personuppgiftspolicy
 • Kamerabevakning /Kamerabevakningslagen
 • Patientdatalagen/ Patientdatalagen
 • Rutiner för fotografering
 • Intresseavvägningar
 • Rutiner för hantering av registrerades rättigheter
 • Gallringsrutiner
 • Intra-group-avtal
 • GDPR-revision
 • GDPR-dokumentation
 • GDPR-klausuler
 • Personuppgiftsincidenter
 • Dataskyddstvister / GDPR-tvister
 • Samtyckestexter och rådgivning om GDPR-samtycken (opt-out vs. opt-in)
 • Informationstexter
 • Avtal för gemensamt personuppgiftsansvariga
 • AI och automatiserat beslutsfattande
 • Konsekvensbedömningar (DPIA)
 • Privacy by design / Inbyggt dataskydd
 • Datadelningsavtal
 • Rådgivning om cookies och webbdata

”The firm has one of the largest and most well-reputed IT, media and telecommunications departments in Sweden. In this area, the firm’s activities include IT contracts, outsourcing, digital intellectual property rights, data privacy issues as well as e-commerce, and telecommunications regulatory issues. The firm has a particularly strong reputation in handling large and complex IT projects, outsourcing projects and IT transactions.”

Chambers & Partners, 2019

Specialister inom området

Henrik Bengtsson

Partner / Advokat

Stockholm

Henrik Bengtsson

Johan Hübner

Partner / Advokat

Stockholm

Johan Hübner

Agne Lindberg

Partner / Advokat

Stockholm

Agne Lindberg

Peter Nordbeck

Partner / Advokat

Stockholm

Peter Nordbeck

Agnes Hammarstrand

Partner / Advokat

Göteborg

Agnes Hammarstrand

Johan Engdahl

Partner / Advokat

Göteborg

Johan Engdahl

Kent Sangmyr

Partner / Advokat

Malmö

Kent Sangmyr

Christopher Bona

Partner / Advokat

Linköping

Christopher Bona

Maria Winckler

Specialist Counsel / Advokat

Göteborg

Maria Winckler

Rebecka Harding

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Rebecka Harding

Linus Larsén

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Linus Larsén

Felix Makarowski

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Felix Makarowski

Anna Ersson (On leave)

Senior Associate / Advokat

Göteborg

Anna Ersson (On leave)

Emilia Malmberg Larson

Senior Associate / Advokat

Göteborg

Emilia Malmberg Larson

Louise Sundström

Senior Associate / Advokat

Göteborg

Louise Sundström

Emelie Zulfijaj

Senior Associate / Advokat

Malmö

Emelie Zulfijaj

Pia Roth

Senior Associate / Advokat

Linköping

Pia Roth

Gaëlle Bjurström

Senior Associate / Advokat

Linköping

Gaëlle Bjurström