Dataskydd & integritet

On top of the GDPR.

I en värld som blir allt mer digitaliserad och där dina personuppgifter är hårdvaluta blir det än viktigare med rådgivning för hur du ska navigera. Risken för ett så kallat ”data breach” – incidenter som rör data – är stor och vi på Delphi har erfarenhet av att vara ett stöd i dessa lägen.

Våra specialister på dataskyddsfrågor tillhör de absolut främsta i Sverige och har mångårig erfarenhet inom området. Vi hjälper dig att hantera de största riskerna och de mest komplexa frågorna rörande lagstiftningen, bland annat i förhållande till dataskyddsförordningen, GDPR. Genom att vi har ett av Sveriges största team garanterar vi er den främsta och mest kostnadseffektiva rådgivningen.

Delphis jurister har hjälpt till med GDPR-implementering i de flesta branscher och bistår löpande såväl företag som myndigheter med nya frågeställningar som dyker upp i verksamheten. Delphis team arbetar löpande med bland annat genomlysningar av verksamheters hantering av personuppgifter, granskning och upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal och hantering av personuppgiftsincidenter.

Vi har även hanterat flera processer och tvister som behandlat dataskyddsfrågor, både mellan företag och mot myndigheter. Våra specialister inom dataskydd & integritet har också ett nära samarbete med de andra delarna av byråns verksamhet, bland annat med vår process- och transaktionsgrupp. Vi arbetar med en bred palett av rådgivning, inkluderande att bedriva och leda företag och myndigheter genom ett långsiktigt GDPR-projekt eller att hjälpa till med specifika och komplexa rättsfrågor anpassade för den enskilda verksamhet.

Delphis långa erfarenhet av dataskyddsfrågor ger dig tillgång till expertis och rådgivning på högsta nivå. Allt som krävs för digitalisering och digitala framgångar idag och i framtiden.

”Praised as ‘a top-tier team’ with ‘a true full-service’ offering, Advokatfirman Delphi fields a large team which is well known for its expertise in a range of matters from privacy regulation to data protection litigation. The firm counts international blue-chip clients on its client roster and handles high-profile work, including cross-border data transfers, GDPR issues and digitalisation projects.”

Legal 500, 2023

Vi arbetar bland annat med:

 • Dataskyddsförordningen
 • GDPR-tvister
 • Risk- och sårbarhetsanalys
 • Biträdesavtal
 • Registerförteckning
 • Integritetspolicy
 • Personuppgiftspolicy
 • Kamerabevakning /Kamerabevakningslagen
 • Patientdatalagen/ Patientdatalagen
 • Rutiner för fotografering
 • Intresseavvägningar
 • Rutiner för hantering av registrerades rättigheter
 • Gallringsrutiner
 • Intra-group-avtal
 • GDPR-revision
 • GDPR-dokumentation
 • GDPR-klausuler
 • Personuppgiftsincidenter
 • Dataskyddstvister / GDPR-tvister
 • Samtyckestexter och rådgivning om GDPR-samtycken (opt-out vs. opt-in)
 • Informationstexter
 • Avtal för gemensamt personuppgiftsansvariga
 • AI och automatiserat beslutsfattande
 • Konsekvensbedömningar (DPIA)
 • Privacy by design / Inbyggt dataskydd
 • Datadelningsavtal
 • Rådgivning om cookies och webbdata

”The firm has one of the largest and most well-reputed IT, media and telecommunications departments in Sweden. In this area, the firm’s activities include IT contracts, outsourcing, digital intellectual property rights, data privacy issues as well as e-commerce, and telecommunications regulatory issues. The firm has a particularly strong reputation in handling large and complex IT projects, outsourcing projects and IT transactions.”

Chambers & Partners, 2019

Specialister inom området

Henrik Bengtsson

Partner / Advokat

Stockholm

Henrik Bengtsson

Christopher Bona

Partner / Advokat

Linköping

Christopher Bona

Johan Engdahl

Partner / Advokat

Göteborg

Johan Engdahl

Agnes Hammarstrand

Partner / Advokat

Göteborg

Agnes Hammarstrand

Johan Hübner

Partner / Advokat

Stockholm

Johan Hübner

Agne Lindberg

Partner / Advokat

Stockholm

Agne Lindberg

Peter Nordbeck

Partner / Advokat

Stockholm

Peter Nordbeck

Kent Sangmyr

Partner / Advokat

Malmö

Kent Sangmyr

Maria Winckler

Specialist Counsel / Advokat

Göteborg

Maria Winckler

Lisa Alneberg

Senior Associate / Advokat

Malmö

Lisa Alneberg

Gaëlle Bjurström

Senior Associate / Advokat

Linköping

Gaëlle Bjurström

Anna Ersson

Senior Associate / Advokat

Göteborg

Anna Ersson

Rebecka Harding

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Rebecka Harding

Linus Larsén

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Linus Larsén

Emilia Malmberg Larson

Senior Associate / Advokat

Göteborg

Emilia Malmberg Larson

Pia Roth (On leave)

Senior Associate / Advokat

Linköping

Pia Roth (On leave)

Felix Makarowski

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Felix Makarowski

Sofia Studencki

Senior Associate

Stockholm

Sofia Studencki

Louise Sundström

Senior Associate / Advokat

Göteborg

Louise Sundström

Emelie Zulfijaj

Senior Associate / Advokat

Malmö

Emelie Zulfijaj

Erik Ålander

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Erik Ålander