Maria Winckler

Maria Winckler

Göteborg | Specialist Counsel / Advokat

Mobiltelefon: +46 768 66 15 33

E-post: maria.winckler@delphi.se

Språk: engelska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Maria Winckler är specialiserad inom immaterialrätt och är ansvarig för Delphi Göteborgs varumärkesavdelning. Maria har lång erfarenhet av att arbeta med immaterialrättsliga och marknadsrättsliga frågor, och arbetar löpande med rådgivning i relation till skyddande och kommersialisering av immateriella rättigheter, så som förvaltning och utveckling av varumärkesportföljer, tvister kopplat till immateriella rättigheter, upprättande av olika former av immaterialrättsligt viktiga avtal, så som licensavtal, utvecklingsavtal och samarbetsavtal, samt strategisk rådgivning. Maria har också stor erfarenhet av att granska, förhandla och skiva kommersiella avtal. Maria har praktisk erfarenhet av att arbeta med dessa två områden kombinerat, då hon under några år varit verksam som bolagsjurist på ett företag som arbetar med utveckling av mjukvara för självkörande bilar. Maria är också en uppskattad föreläsare och föreläser regelbundet inom immaterialrätt och relaterade ämnen.


Resumé