På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Hållbarhet

Så kan vi bidra till ett bättre samhälle

Hållbarhet handlar för oss på Delphi om ett sätt att tänka och ett förhållningssätt som genomsyrar hela vår verksamhet. Att tänka hållbart innebär att allt vi gör präglas av kompetens, eftertanke och ansvar.

För våra klienter, medarbetare och vår omvärld. Som ett resultat blir vårt angreppssätt att hela tiden tänka proaktivt och utveckla vårt arbete så att vårt användande av resurser blir så effektivt som möjligt. Oavsett om det handlar om att minimera vår miljöpåverkan eller vår strävan att bli den mest attraktiva arbetsplatsen för våra medarbetare. Vår vision är att ta ansvar för våra medarbetare, medmänniskor, och miljö för att ge vårt bidrag till att skapa en lite bättre värld. Den strävan är en del av vårt dagliga arbete och pågår ständigt.

Övergripande hållbarhetsmål:

  • Att leverera hållbar juridisk rådgivning och konsultation till våra klienter samt driva en lönsam verksamhet.
  • Att ge våra medarbetare förutsättningar att skapa balans mellan privatliv och arbetsliv.
  • Att genom vår verksamhet ge vårt bidrag till att öka jämställdhet och mångfald i samhället.
  • Att ge vårt bidrag till utsatta och behövande genom, för våra medarbetare, engagerande och motiverande bidrag och engagemang.
  • Att göra vår påverkan på vår jord, klimat och miljö så minimal som möjligt.
  • Ytterst ansvarig för hållbarhetsarbetet är vår executive partner. Årligen görs avstämning och uppföljning för att säkerställa att vår vision och våra riktlinjer följs och för att ständigt utvecklas i vår strävan att tänka och agera hållbart.

Vårt hållbarhetsarbete delas in i två områden, miljöansvar och socialt ansvar, med tydliga riktlinjer som gäller för hela verksamheten.