På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Hållbarhet

Tillsammans för ett bättre samhälle

Att vara en hållbar arbetsplats är en del i vår affärsplan och handlar för oss på Delphi om ett förhållningssätt som genomsyrar hela vår verksamhet.

Att tänka hållbart innebär att allt vi gör präglas av kompetens, eftertanke och ansvar för våra klienter, medarbetare och vår omvärld. Vi ser till helheten och förstår vår del i det större sammanhanget utifrån vår omvärld och en hållbar utveckling.

Naturligt hög prioritet

Som ett resultat blir vårt angreppssätt att hela tiden tänka proaktivt och utveckla vårt arbete så att vårt användande av resurser blir så effektivt som möjligt. Oavsett om det handlar om att minimera vår miljöpåverkan eller vår strävan att bli den mest attraktiva arbetsplatsen för våra medarbetare så är vår vision att ta ansvar för våra medarbetare, medmänniskor och miljö för att ge vårt bidrag till att skapa en lite bättre värld.

Vi strävar efter att leverera hållbar juridisk rådgivning och konsultation till våra klienter. Målet är att genom vår verksamhet öka jämställdhet och mångfald i samhället, att stötta utsatta och behövande genom vår kompetens och engagemang, samt att minimera vår påverkan på vår jord, klimat och miljö.