Konsument

Klicka här för att ladda ner Delphis konsumentpolicy som PDF

Om du är konsument och har ett krav i anledning av en advokattjänst som Delphi har utfört så har du möjlighet att vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd (https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/) om vi inte har kunnat nå en samförståndslösning med dig, se punkt 9 i våra allmänna villkor för vår klagomålshantering.