Företagsöverlåtelser

Whenever your business changes, we stand steadily by your side.

Företagsöverlåtelser har alltid varit och är en av våra grundpelare. Vi har omfattande erfarenhet av såväl stora som komplicerade transaktioner.

Våra klienter är köpare, säljare och såväl industriella som finansiella aktörer i auktionsprocesser och bilaterala förvärv. Vi är erfarna projektledare inom området. Vår målbild är alltid att uppnå bästa möjliga affär för våra klienter.

"Offers notable expertise in private equity transactions, including bolt-on acquisitions. Assists with corporate governance and compliance topics."

Chambers & Partners, 2019

Specialister inom området

David Aversten

Partner / Advokat

Stockholm

David Aversten

Mats Dahlberg

Partner / Advokat

Stockholm

Mats Dahlberg

Rickard Isacson

Partner / Advokat

Stockholm

Rickard Isacson

Michael Juhlin

Partner / Advokat

Stockholm

Michael Juhlin

Per Lagerkvist

Partner / Advokat

Stockholm

Per Lagerkvist

Fredrik Mörner

Partner / Advokat

Stockholm

Fredrik Mörner

Anders Hulegårdh

Partner / Advokat

Göteborg

Anders Hulegårdh

Christoffer Mangelus

Partner / Advokat / Notarius Publicus

Göteborg

Christoffer Mangelus

Thomas Håkansson

Partner / Advokat

Malmö

Thomas Håkansson

Anders Jemail

Partner / Advokat

Malmö

Anders Jemail

Micael Karlsson

Partner / Advokat

Malmö

Micael Karlsson

Kent Sangmyr

Partner / Advokat

Malmö

Kent Sangmyr

Per-Ivar Svensson

Partner / Advokat

Malmö

Per-Ivar Svensson

Rebecka Thörn

Partner / Advokat

Malmö

Rebecka Thörn

Göran M. Karlsson

Senior Advisor / Advokat

Linköping / Norrköping

Göran M. Karlsson

Stefan Lindh

Partner / Advokat

Linköping / Norrköping

Stefan Lindh

Cecilia Lundh

Partner / Advokat

Linköping / Norrköping

Cecilia Lundh

Anna Bjurell

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Anna Bjurell

Hannah Gröndahl

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Hannah Gröndahl

Christoffer Malmström

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Christoffer Malmström

Glenn Nyström

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Glenn Nyström

Måns Persson

Senior Associate / Advokat

Göteborg

Måns Persson

Terese Leire

Senior Associate / Advokat

Malmö

Terese Leire

Sven Lindblom

Senior Associate / Advokat

Malmö

Sven Lindblom

Julia Ragneklint

Senior Associate / Advokat

Malmö

Julia Ragneklint

Emelie Zulfijaj

Senior Associate / Advokat

Malmö

Emelie Zulfijaj

Helena Abelsson

Senior Associate / Advokat

Linköping / Norrköping

Helena Abelsson

Pia Roth

Senior Associate / Advokat

Linköping / Norrköping

Pia Roth