Anders Hulegårdh

Anders Hulegårdh

Göteborg | Partner / Advokat

Mobiltelefon: +46 709 25 26 04

E-post: anders.hulegardh@delphi.se

Språk: engelska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Anders Hulegårdh är ansvarig för verksamhetsgruppen Real Property i Göteborg och har mer än 15 års erfarenhet av företagsöverlåtelser för såväl industriella som finansiella aktörer, ofta med fokus på fastighetsbranschen. Därutöver arbetar Anders med ägarfrågor, såsom aktieägaravtal och därtill kopplade strategiska frågor. Anders företräder såväl svenska som internationella aktörer på den svenska fastighetsmarknaden. Anders team driver stora ärenden, huvudsakligen M&A- och fastighets- och entreprenadprojekt och har deltagit i några av de största och mest komplexa projekten på den svenska marknaden. Anders är ursprungligen fastighetsexpert och inom fastighetsjuridiken arbetar Anders även med fastighetsutveckling, projektutveckling, fastighetsfinansiering och säkerheter samt fastighetskonsortier. Hans arbete inkluderar också servitut, kommersiell hyresrätt och andra nyttjanderätter liksom fastighetsbildning och vissa PBL-frågor. Han biträder även vid tvister inom dessa områden. Anders är även erfaren inom energi och infrastruktur och övriga frågeställningar inom dessa båda områden. Utöver juridiskt arbete har Anders haft och har en rad styrelseuppdrag såväl i noterade bolag som andra organisationer. Vid sidan av arbetet är Anders även engagerad i Göteborgs föreningsliv, bland annat som styrelseledamot (sekreterare) i Göteborgs Kungl. Segel Sällskap, GKSS.


Resumé